• Obchod s dětským secondhand a outlet oblečením

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


  Milí návštěvníci našeho eshopu www.zabza.cz. Ochraně osobních údajů věnujeme velkou pozornost, nemusíte se obávat - nesbíráme o vás žádné zbytečné údaje.

  Údaje, které zpracováváme jsou pouze ty údaje, které potřebujeme pro plnění smlouvy, případně takové, které nám sami poskytnete pro zjednodušení Vašeho nákupu. Dodržujeme pravidla platné legislativy obecního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže se dozvíte jaké údaje zpracováváme, komu je předáváme a jaká máte v souvislosti s tímto zpracováním práva.

  Údaje, které zpracováváme:

  jméno a příjmení

  doručovací adresa (fakturační - odlišuje-li se od adresy doručovací)

  telefon

  email

  případně IČ nebo DIČ

  (identifikační číslo, daňové identifikační číslo)

  Správcem Vašich osobních údajů jsem přímo já Jaroslava Čečrdlová, Štefánikova 1633, Louny 440 01 a Vaše osobní údaje neposkytuji žádným třetím stranám vyjma externím dopravcům, kteří jsou vypsaní níže. Bez toho bych Vám nebyla schopna zboží doručit.

  Jako prodávající prohlašuji, že jsem platně registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067766.

  Jako kupující máte právo vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním

  Jako kupující máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Tyto změny může provést přímo ve svém zákaznickém účtu nebo kontaktuje přímo mě na info@zabza.cz

  Vaše osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Pokud se k nim neváže moje zákonná povinnost na uchování údajů z důvodu vedení účetnictví.

  Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Těmito dopravci jsou:

  Česká Pošta s.p

  PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kterou ukládá zákon z důvodu vedení účetnicví nebo do konce trvání registrace. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  V případě, že by jste se jako Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  -požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  -požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  Můžete požádat o informaci o to jaká data o Vás zpracovávám, já Vám tato data v co nejkratší lhůtě poskytnu. Nejpozději však do jednoho měsíce.

  Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).


  Cookies

    více informací o cookies zobrazíte kliknutím na odkaz